למידה בדרך החקר – אמנות חזותית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אמנות חזותית במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים לתולדות האמנות והבנתה בחטיבה העליונה

 • 30/10/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

מורי מגמות האמנות החזותית מלמדים תכנית המאפשרת ודורשת מהם בחירה עצמאית של יצירות להוראה בכיתותיהם. בכך, הם שונים מיתר מורי מערכת החינוך המגיעים עם מערכים או בחירות מוכנות עבורם.

נושא הבחירה דורש מהמורה לחקור בעצמו את תכני הלימוד שהוא מעביר ולהתאים את בחירותיו לנושאי הלימוד ולכיתות הלימוד. לצד עצמאות מחשבתית זו, מורים רבים ובוודאי החדשים – מבקשים שיטתיות ו"אישור" לבחירותיהם במהלך השנה. זאת ועוד – הוראה מבוססת חקר מאפשרת למורה להעביר תכנים שלא באמצעות שינון אלא באמצעות דיאלוג חקרני המפתח חשיבה.

המורה ייחשף ל:

 1.       אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ושילובן בהוראה.
 2.       שיטות חקר, מיזוג מידע והסקת מסקנות ושילובן בהוראה.
 3.       דגם הוראה לתכנון יחידות לימוד.
 4.       יצירות חדשות המתאימות לתכנית הלימודים.
 5.       תכני הוראה של עמיתים למקצוע.

קהל היעד

מורים לתולדות האמנות והבנתה בחטיבה העליונה

מטרות הקורס

 1.   להפוך את המורה לחוקר עצמאי
 2.   לחזק את בטחונו של המורה בבחירת יצירות להוראה בכיתה.
 3.   לשפר את הפדגוגיה בכיתה.
 4.   לחשוף את המורה ליצירות חדשות המתאימות להוראה במגזר שלו.
 5.   לשפר את כישורי ההנחיה של המורה המלווה פרויקט "חקר אמן".

נושאי הקורס

 1. הצגת דגם להוראה יעילה
 2. לימוד מעמיק והבהרה של נושאי תכנית הלימודים
 3. רכישת כלי חקר לבניית יחידות לימוד.
 4. יישום כלי החקר בתכנון יחידות הוראה חדשות.
 5. שיפור דרכי הוראה.
 6. יצירת שפה משותפת בין עמיתים
 7. לימוד יצירות חדשות בתוך יחידות הלימוד הקיימות.
 8. פרויקט "חקר אמן" – כיצד להנחות אותו?
 9. רפלקציה.

 

 

מנחת הקורס

אורלי עמיקם.

היקף, מבנה ודרישות לגמול

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

מועד הפתיחה

מפגש פתיחה פא"פ יתקיים בתאריך 30/10/2019, א' חשון תש"פ בין השעות 17:00-20:00.