פיתוח יחידות לימוד באמנות חזותית בשיטת החקר

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אמנות חזותית במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים לתולדות האמנות והבנתה בחטיבה העליונה

 • 29/11/18
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

מורי מגמות האמנות החזותית מלמדים תכנית המאפשרת ודורשת מהם בחירה עצמאית של יצירות להוראה בכיתותיהם. בכך, הם שונים מיתר מורי מערכת החינוך המגיעים עם מערכים או בחירות מוכנות עבורם.

נושא הבחירה דורש מהמורה לחקור בעצמו את תכני הלימוד שהוא מעביר ולהתאים את בחירותיו לנושאי הלימוד ולכיתות הלימוד. לצד עצמאות מחשבתית זו, מורים רבים ובוודאי החדשים – מבקשים שיטתיות ו"אישור" לבחירותיהם במהלך השנה. זאת ועוד – הוראה מבוססת חקר מאפשרת למורה להעביר תכנים שלא באמצעות שינון אלא באמצעות דיאלוג חקרני המפתח חשיבה.

הקורס ילמד הכנת יחידות לימוד המשלבות אסטרטגיות חשיבה גבוהה, הן בשלב ההכנה והן בשלב ההוראה.

קהל היעד

מורים לתולדות האמנות והבנתה בחטיבה העליונה

מטרות הקורס

 1. הכרת תכני תכנית הלימודים ודרישות הבגרות העיונית
 2. הכרת מודל חקר לכתיבת יחידת לימוד
 3. הכרת שיטת ההוראה הדיאלוגית
 4. תרגול כתיבת יחידות לימוד להוראה בכיתה.
 5. מודלינג להעברת יחידת חקר לתלמידים (המחוייבים בשתי עבודות חקר כהערכה חלופית)

מנחת הקורס

אורלי עמיקם

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס הוא בהיקף של 30 שעות לימוד ויכלול מפגש אחד פנים אל פנים (המפגש הראשון), מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות.

דירושת הקורס לגמול:

 1. נוכחות במפגש הראשון ובמפגשים הסינכרוניים בקמפוס הוירטואלי.
 2. הגשת המטלות ביחידות הא-סינכרוניות
 3. הגשת מטלת סיום

מועד הפתיחה

מפגש פנים אל פנים 29/11/18. ועוד 6 מפגשים סינכרוניים בני שעתיים מדי שבועיים ביום א' בערב +7 מטלות א-סינכרוניות. מועד סיום משוער : 24/2/19