קורס המשך לתמ"ר – למידת חקר וחשיבה בספרות ממלכתי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • ספרות ממלכתי תמ"ר
  • מורים בתחילת דרכם בתכנית תמ"ר שעברו את שלב א' בפיתוח המקצועי

  • 20/10/2021
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

בקורס נבסס מיומנויות הוראה והערכה בדרך החקר בעודנו מתבוננים ביצירות ספרות. נעסוק בשלבים שונים של עבודת החקר, נכיר מטלות מסוגים שונים המכינות את התלמידים לעבודת חקר/מיני חקר ונדון בנושאים משותפים, ספרותיים ואחרים שיש בהם עניין בתהליך זה.

מטרות הקורס

  • פיתוח פרקטיקות הוראה, יישומן ומישובן.
  • העמקה וביסוס של ידע פדגוגי-דיסציפלינרי בהוראת החקר בספרות.
  • פיתוח והדרכה של לימוד עצמאי ומונחה בקרב המורים והתלמידים.
  •  בניית קבוצת עמיתים לצורך שיתוף פעולה בהמשך.

קהל היעד

מורים המתחילים או מתכוונים ללמד בתכנית תמ"ר או חלוצי הערכה.

מנחת הקורס

ורד ביאלר פרידמן

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.

יחידות סינכרוניות וא-סינכרוניות כפי שיפורסם בסילבוס הקורס. (מפגש פא"פ יתקיים לקראת סיום הקורס – אם יתאפשר).

דרישות לקבלת גמול

  • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
  • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א- סינכרונית ב-20/10/2021, י״ד בחשון תשפ"ב.

המפגש הסינכרוני הראשון יתקיים ביום 10.11.21 ו׳ בכסלו.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.