קול קורא למורים להצטרף לקורס: "למידה בדרך החקר – פיזיקה"

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • פיזיקה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה שלא השתתפו בקורס בשנה קודמת.

  • 08/11/2017
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההתקדמות הטכנולוגית המואצת מציבה אתגר פדגוגי בפני מערכת החינוך לאפשר לתלמידים, לפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה, כישורי עבודת צוות, חינוך התלמידים לחשוב כחוקרים, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים לחשיבה ביקורתית ויצירתית. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. קורס זה עשויי לתת מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.​

קהל היעד

מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה שלא השתתפו בקורס בשנה קודמת.

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30%מציון הבגרות)
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו ולהציג את התמונה הכוללת של נושא החקר
  3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה
  4. תכנון והנחיית תהליך חקר בכיתה

מנחת הקורס

ד"ר רחלה תורג'מן 

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס הינו וירטואלי בהיקף של 30 שעות עם ציון, יחידות  הלימוד והירטואליות הכוללות חומרי למידה, משימות לביצוע והתנסות בכיתה. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא מוכרת לדרגות 7-9). כל תהליך הלמידה יתבצע דרך רשת האינטרנט, בקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה, מביתו של כל משתלם במסגרת הזמנים שנקבעו מראש.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית ב-8.11.17 

תכנית הקורס המלאה תתפרסם בהמשך בטופס זה