שברים פשוטים ומספרים עשרוניים – היבטים מתמטיים ופדגוגיים

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורים למתמטיקה המלמדים בכיתות ה-ו

 • 01/09/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות מטח.

מיומנויות שיילמדו בקורס: שימוש בטכנולוגיות, זיהוי קשיים והערכתם, ניהול ראיון, דיון, רפלקציה אישית ומשוב עמיתים.

מטרות הקורס

 1. להעמיק את הידע המתמטי בנושא השברים.
 2. לנתח ולזהות דרכי חשיבה של תלמידים ולהעריך תשובות נכונות או שגויות.
 3. לפתח כישורי ניהול שיח מתמטי.

נושאי הקורס

 1. משמעויות השבר הפשוט
 2. שמות שונים לשבר הפשוט, השוואת שברים
 3. חיבור וחיסור שברים פשוטים
 4. המבנה העשרוני – מספרים עשרוניים
 5. כפל שברים פשוטים
 6. פעילויות שונות בנושא שברים
 7. חוק פיק
 8. תובנות – חקר בעיות לא שגרתיות

מנחת הקורס

נילי אורן.

היקף הקורס

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש.

6 מפגשים א-סינכרוניים + 2 מפגשים סנכרונים , סה"כ 8 מפגשים.

דרישות הקורס לגמול

 • השתתפות במפגשים הסינכרוניים.
 • קריאת חומרי הלמידה באתר הקורס וביצוע המשימות.
 • עמידה במטלת הסיכום.

פתיחת הקורס

10.9.19, י' באלול תשע"ט ביחידה א- סינכרונית.