החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • מתמטיקה
  • 23/06/2024
  • 30
אני רוצה להירשם!

שיח מתמטי?! למה בכלל לקדם את זה? הוראת המתמטיקה אינה מתמצה בהעברת ידע בלבד. היא כוללת את פיתוח החשיבה, היכולת לשאול שאלות, להבין ולהסביר תהליכים מורכבים. שיח מתמטי הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה, והוא חשוב לצורך יצירת הבנה עמוקה והקניית מיומנויות חשיבה ביקורתית.

מטרת ההשתלמות היא להכיר ולהעמיק במאפייני השיח המתמטי בכיתה. נתמקד בשימוש באסטרטגיות שונות לקידום השיח המתמטי, נעמיק בהבנת תפקידנו כמורים בפיתוח שיח זה, ונלמד כיצד לגייס תלמידים לשיח מתמטי פורה. כמו כן, נתרגל דרכים ופרקטיקות שונות ליצירת שיעור שבמרכזו השיח המתמטי, ברוח התקופה ובשילוב כלים דיגיטליים מתקדמים, ונענה לשונות הכיתתית באמצעות הוראה דיפרנציאלית.

אוכלוסיית היעד של ההשתלמות

הקורס מיועד למורים למתמטיקה המלמדים בכיתות א-ו בלבד.

מטרות ההשתלמות

הכרת מאפייני השיח המתמטי בכיתה.

תרגול שימוש באסטרטגיות שונות לקידום השיח המתמטי והבנת תפקיד המורה בפיתוח שיח זה.

לימוד דרכים לגייס תלמידים לשיח מתמטי פורה.

תרגול פרקטיקות ליצירת שיעור שבמרכזו השיח המתמטי.

יצירת אקלים כיתתי כתשתית לתרבות שיח מתמטי.

שימוש בטעויות ותפיסות שגויות לצורך מינוף השיח המתמטי.

פיתוח כישורי ניהול שיח מתמטי בכיתה.

מתן מענה לשונות הכיתתית באמצעות הוראה דיפרנציאלית.

יצירת מאגר שיתופי ולמידת עמיתים המבוססת על תהליך למידה והתנסות.

היקף מפגשי ההשתלמות

30 שעות עם ציון, מוכר כגמול באופק חדש.

דרישות הקורס

השתתפות במפגשים הסינכרוניים.

קריאת חומרי הלמידה באתר הקורס וביצוע כל המשימות.

עמידה במטלת הסיכום.

לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80% לפחות מהיקף הסילבוס של הקורס ורישום מקביל במצפן (הפרטים יישלחו לאחר סיום הרישום).

הרשמה להשתלמות

הקורס ייפתח ב-23/6/24, ביחידה א-סינכרונית.