שילוב סרטונים בהוראה – היסטוריה ממלכתי בהתאמה ללמידה מרחוק

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • היסטוריה ממלכתי במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים להיסטוריה ממלכתי ביסודי/ חטיבת ביניים / חטיבה עליונה

  • 12/08/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורי היסטוריה השואפים לשלב סרטונים בהוראה שלהם – בכיתה ובלמידה מרחוק. כמובן גם למורים העושים זאת, אך רוצים לשפר את השליטה בתחום.

בשנת תשפ"א, שמסתמנת כשנה מאתגרת במיוחד בהוראה, ובהוראת ההיסטוריה בוודאי, תעניק ההשתלמות למורה ביטחון בדרכי שילוב סרטונים בהוראה, בשימושים פדגוגיים שונים.

במהלך ההשתלמות נבחן סרטונים, נמיין אותם לנוחיותנו ועל פי הצרכים הלימודיים, נארגן לעצמנו מאגר סרטונים, שיהיה זמין לנו, לעמיתים להוראה ואף לתלמידים.

נשתמש בכלים טכנולוגיים פשוטים ונשדרג את דרכי ההוראה שלנו, בעזרת סרטונים – כולל כאלה שנכין בעצמנו.

ההשתלמות תחל במהלך חופשת הקיץ, מתוך מחשבה עליכם המורים להיסטוריה, כדי להעניק לכם כלים להתאמת ההוראה למצב החדש.

מטרות הקורס

  • שילוב סרטונים בתהליכי למידה בהתאם לצרכי ההוראה – בכיתה ובלמידה מרחוק.
  • יצירת מאגר סרטונים אישי וצוותי מותאם להוראת ההיסטוריה.
  • פיתוח חשיבה היסטורית וביקורתית אצל תלמידים באמצעות סרטונים.
  • שימוש בכלים דיגיטליים באופן מיטבי לאיתור, עיבוד ויצירת סרטונים בהוראה.
  • כלים להנחיית תלמידים ביצירת סרטונים כתוצר בתהליך הלמידה.

קהל יעד

מורים להיסטוריה ממלכתי ביסודי/ חטיבת ביניים / חטיבה עליונה.

מנחת הקורס

יעל בוגין, M.A. בהיסטוריה של אפריקה, מורה ומדריכת מפמ"ר היסטוריה. עוסקת שנים רבות בשילוב העולם הדיגיטלי בהוראה.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשי פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מפגש פתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני, ביום ד' 12.8.2020, כ"ב באב  תש"ף.

חשוב לדעת

שימו לב! בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום.