שם המפגשים מתוקשבים של פיתוח מקצועי של המורים : הערכה בחינוך מתמטי –יסודי תשע"ט

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורי מתמטיקה לכיתות א-ו

 • 01/11/2018
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות מטח.

הקורס מיועד למורים למתמטיקה לכיתות א-ו

הקורס בהיקף של 30 שעות ומאושר לקבלת גמול במסגרת "אופק חדש".

נושאים מרכזיים

 • סוגי פריטים בהערכת הישגים
 • התנסות בפיתוח מחוונים :אנליטי והוליסטי
 • ריאיון ככלי הערכה
 • תצפית ככלי הערכה
 • מה בין שאלות סגורות לשאלות פתוחות

מיומנויות נרכשות בעקבות המפגשים המתוקשבים

 • הכרת מספר דרכי הערכה ושימוש מושכל בהן
 • יכולת לקיים ריאיון עם התלמיד ולהסיק מסקנות
 • יכולת להסיק מסקנות וליעל את ההוראה בעקבות תצפית
 • יכולת לתת משוב לעמיתים ולתלמידים
 • רפלקציה אישית.

מנחת המפגשים המתוקשבים

נילי אורן

מבנה הקורס

6 מפגשים א-סינכרוניים + 2 מפגשים סינכרוניים , סה"כ 8 מפגשים

דרישות הקורס לגמול

 • ביצוע המשימות
 • קריאת פרקים מספרים העוסקים בהערכה
 • מתן הערכה על עבודות התלמידים מאוגדן הערכה
 • ביצוע משימת הסיכום.

פתיחת הקורס

1.11.2018 , כ"ג בחשוון