תכנית "אמירים" – טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום תרבות של מצוינות בית ספרית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • תוכנית אמירים
 • מורים ורכזים מובילי מצוינות חדשים/ וותיקים בתכנית שלא השתלמו

 • 27/11/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

תכנית "אמירים", המיועדת לטיפוח הצטיינות ומצוינות, מבוססת על מודל ההעשרה המשולש הבית-ספרי (SEM[1])  של  פרופ' רנזולי Renzulli,1977)). מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007).

מטרתה לטפח את התלמידים המצטיינים בבית הספר, לעודד תרבות של מצוינות בית ספרית, ולקדם מענים מותאמים לתלמידים הללו במערך הבית ספרי וגם בכיתות האם.

תכנית "אמירים" מתמקדת בחשיפת התלמידים לתכנים ייחודיים שאינם מתוך תכניות הלימודים, בלמידת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, בטיפוח חשיבה יצירתית וביקורתית ובהקניית מיומנויות חקר, ובאופן בלתי נפרד,עוסקת התכנית אף בתחומים החברתיים והערכיים. לפיכך, הוראת מצטיינים מצריכה היכרות עם היבטים קוגניטיביים, חברתיים, ערכיים ורגשיים הייחודיים לאוכלוסייה זו.

[1] מודל העשרה הבית ספרי Renzulli,1977)) כולל שלושה סוגי למידה:  חשיפה– חשיפת התלמידים לנושאים שונים המזמנים חשיבה מסדר גבוה, חשיבה יצירתית ועוד. העמקה– הקניית המיומנויות ודרכי החקר הנדרשות לחוקר באותו התחום. חקר מכוון  תוצר– חקר עצמאי או בקבוצות קטנות המכוון לתוצר ולהצגתו.

נושאי הקורס

השתלמות זו עוסקת בהוראה מותאמת למצטיינים, בדגש על תהליכי למידה משמעותיים ובהלימה לתפקודי הלומד במאה ה- 21.

כלומדים בהשתלמות זו, נתנסה ונחווה גם אנחנו בתהליכי למידה שישקפו לנו היבטים בהוראת מצטיינים.

ההשתלמות תעסוק בגישות ובמודלים של הוראת מצטיינים, בדרכי ההוראה – למידה הנובעות ממודלים אלה, במאפיינים הייחודיים של המצטיינים ובדרכי הטיפוח שלהם.

מבנה הקורס

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות ומוכרת  לגמול  עם ציון.

הקורס יתבצע בלמידה מרחוק (בביתו של הלומד) דרך הקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה ויכלול:

 • שלושה מפגשים סינכרוניים – המפגשים המתקיימים בזמן אמת בסביבה וירטואלית, מפגשים אלו יתקיימו בתאריכים: 4.2020 /    22.1.2020 /  11.12.19 בין השעות : 19:30-21:00
 • מפגשים א- סינכרוניים- מפגשים שאינם דורשים נוכחות בזמן אמת, המפגשים יתנהלו בזמנים גמישים לאורך כשבועיים ויתבצעו במודל – סביבת הלמידה של הקורס.

ָקהל היעד

 • מורים ורכזים מובילי מצוינות בית ספרית בתכנית "אמירים", החדשים בתכנית ואשר באזור מגוריהם לא תיפתח השנה השתלמות בנושא שלעיל.
 • מורים ורכזים וותיקים שלא היו בהשתלמות "אמירים" בעבר ואשר באזור מגוריהם לא תיפתח השנה השתלמות בנושא שלעיל.

מנחת הקורס

נטע מלצר.

דרישות לקבלת גמול

לקבלת אישור על 30 שעות לגמול עם ציון יש:

 • לקחת חלק פעיל בהרצאות סינכרוניות (בזמן אמת)
 • לקחת חלק פעיל ולבצע את כל משימות המפגשים הא-סינכרוניים

דרישות טכניות להשתתפות בהשתלמות:

 • מחשב, חיבור לאינטרנט, רמקולים ומיקרופון

לפרטים נוספים ולהרשמה היכנסו לאתר מטח בכתובת:  http://morim.cet.ac.il.

לתשומת לבכם

עלות הרישום לקורס הינה 30 ש"ח. יש להקפיד למלא את כל שדות טופס הרישום.

הרישום לקורס אינו מהווה אישור השתתפות.

בקשות להשתתפות יאושרו על ידי המדריכה הארצית, הגברת איריס אזולאי, בהתאם לתנאים שפורטו בראשית מכתב זה.

בקשות רישום אשר לא תאושרנה – יזוכו כספית ויישלח עדכון בדואר האלקטרוני.

מועד הפתיחה

בתאריך 27.11.2019 תתפרסם יחידת הכנה בסביבת הקורס.

בתאריך ה-11.12.19 יתקיים מפגש פתיחה סינכרוני.

(פרטים אודותיו יינתנו בהמשך למשתלמים אשר השתתפותם תאושר).