יוסיף חקר יוסיף דעת – למידת חקר בתנ"ך

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • תנ"ך במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לתנ"ך ביסודי, חט"ב וחט"ע

  • 23/10/2017
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודה צוות, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.
הקורס ייתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.

קהל היעד

מורים לתנ"ך (שלא השתתפו בעבר בקורס למידת חקר בתנ"ך), ובעיקר מורים שילמדו השנה במסגרת התוכניות המיוחדות: תמ"ר וחלוצי הערכה (PBL).
הקורס מתאים לכלל חתך הגילאים (יסודי ועל-יסודי).

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30 אחוז מציון הבגרות).
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו ולהציג את התמונה הכוללת של נושא החקר.
  3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה.
  4. לתכנן ולהנחות תהליך חקר בכיתה.

מנחות הקורס

רחלה דרור, דלייה בליימן

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה וכולל מפגשים סינכרוניים, מפגשים א- סינכרוניים ומפגש אחד פנים אל פנים (פירוט המפגשים והתאריכים ישלחו בהמשך)
דרישות הקורס
לקבלת גמול יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: השתתפות במפגשי הפא"פ, המפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.
כמו כן, בקורס זו תדרשו ליישם בין 2-3 כלים ניהוליים פדגוגים תוך מישוב הכלים ורפלקציה.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש א-סינכרוני ב- 23.10.17

מפגש פא"פ ראשון עם הרב ד"ר בני לאו יתקיים ביום רביעי ה-13.12.17 בין השעות 15:00-19:00 במטח בכתובת: קלאוזנר 16, תל אביב.

יתר מועדי הקורס וסילבוס מלא יפורסמו בהמשך.