בחינות בגרות עתירות מדיה – כימיה – מחזור קיץ

בחינות בגרות עתירות מדיה – כימיה – מחזור קיץ

המאה 21 מזמנת לכולנו כלים חדשים דרכי הוראה והיבחנות חדשות. בכוונת משרד החינוך לעבור לבחינות מתוקשבות בכל המקצועות, לכל התלמידים, תוך מספר שנים. הפיקוח על הוראת הכימיה ממשיך להיערך להגשת התלמידים לבחינה עתירת המדיה.

Comments are closed.