בניית משימות הערכה בתנ"ך לבתי הספר היסודיים בחמ"ד

בניית משימות הערכה בתנ"ך לבתי הספר היסודיים בחמ"ד

בקורס יילמדו העקרונות המנחים למידה מבוססת פרויקטים תוך התאמה לתלמידי בית הספר היסודי.

Comments are closed.