השלמה להשתלמות הספריה הלאומית

השלמה להשתלמות הספריה הלאומית

מפמ"ר מקרא וצוות מטח שמחים להזמין את מורי מקרא יסודי חט"ב וחט"ע להשלמת ימי ההשתלמות בספריה הלאומית לשם קבלת גמול של 30 שעות, כולל ציון (מוכר לאופק ולעוז לתמורה).

Comments are closed.