התוכנית החדשה במקרא- מפמ"ר מקרא- קיץ תשע"ח

התוכנית החדשה במקרא- מפמ"ר מקרא- קיץ תשע"ח

שמחים להזמין את מורי מקרא  להשלמת ימי ההשתלמות בספריה הלאומית

Comments are closed.