חשיבה מסדר גבוה שלב ב' ושאלות עמ"ר בביולוגיה

חשיבה מסדר גבוה שלב ב' ושאלות עמ"ר בביולוגיה

כתוצאה מהטמעת הרפורמה ללמידה משמעותית במערכת החינוך, השתנה מבנה ההערכה במקצועות השונים ובכללם גם בביולוגיה.

Comments are closed.