טיפוח אמפתיה והתמודדות עם גזענות באמצעות מדיה, ספרים וסיפורים

טיפוח אמפתיה והתמודדות עם גזענות באמצעות מדיה, ספרים וסיפורים

בהשתלמות נכיר סיפורים שונים שבאמצעותם ניתן לטפח אמפתיה כלפי דמויות שונות מחוץ ובתוך החברה הישראלית

Comments are closed.