"יוצאים מלוח הכפל"- משמעויות והיבטים בהוראת כפל וחילוק מחזור שני

"יוצאים מלוח הכפל"- משמעויות והיבטים בהוראת כפל וחילוק מחזור שני

ההשתלמות תעסוק בנושאי כפל וחילוק הנלמדים בכיתות ג' ד'

Comments are closed.