למידה מבוססת פרויקטים – PBL – שפה וספרות ערבית לדרוזים

למידה מבוססת פרויקטים – PBL – שפה וספרות ערבית לדרוזים

הקורס חושף את המשתלמים לשיטה חדשנית ואיכותית להערכה חלופית בתחום הדעת שפה וספרות ערבית לדרוזים

Comments are closed.