מספרים ופעולות עד מאה- היבטים מתמטיים ופדגוגיים מחזור שני

מספרים ופעולות עד מאה- היבטים מתמטיים ופדגוגיים מחזור שני

הקורס יעסוק בנושאים שונים ובמטרות שונות הנגזרות מתכנית הלימודים למתמטיקה בנושא מספרים ופעולות עד 100

Comments are closed.