"מפה לשם": פורצים דרך בהוראה בחטיבות הביניים – עם הפנים ללמידה רב תחומית

"מפה לשם": פורצים דרך בהוראה בחטיבות הביניים – עם הפנים ללמידה רב תחומית

הקורס יעסוק בתופעת ההגירה ההמונית ממדינה למדינה, המתרחשת בעידן המודרני ומשפיעה על אורח החיים בחברה, בכלכלה ובתרבות היא אחת הסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום העולמי. מורים פורצי דרך, המעוניינים להתנסות בתפיסת הוראה חדשנית, היוצרת חווית למידה אחרת סביב סוגיה מהותית זו, מוזמנים להצטרף להשתלמות. במוקד תעמודנה יחידות ההוראה המקוונות "מפה לשם": סוגיות בתרבות, עליה והגירה"  אשר פותחו בדגש על ישראל וגרמניה בעת החדשה.

Comments are closed.