עברית לבגרות לתלמידים עולים חדשים – מתקדמים

עברית לבגרות לתלמידים עולים חדשים – מתקדמים

הקורס מיועד להעניק למורים כלים לעיבוד טקסטים (טסטולוגיה) ולהתאימם להוראת העברית שפה שנייה ברמות השונות. כתיבת שאלות בהבנת הנקרא ובהבעה וכן בחלקים הדקדוקיים בהתאמה לדרכי התשאול ברוח הגישה התקשורתית.

Comments are closed.