פדגוגיה בעידן החדש ב' – יישומים מתקדמים בהוראת הספרות בממ"ד

פדגוגיה בעידן החדש ב' – יישומים מתקדמים בהוראת הספרות בממ"ד

במהלך הקורס נתרגל את פיתוח המיומנויות באמצעות כלים דיגיטליים ובסיומו נצא עם מאגר של פעילויות המותאמות במיוחד להוראת הספרות בכיתה שלנו.

Comments are closed.