קורסי רכזי מקצוע בעברית ליסודי

קורסי רכזי מקצוע בעברית ליסודי

הקורס יקנה מגוון כלים מעשיים וניהוליים הרלוונטיים לעבודת רכז המקצוע

Comments are closed.