קורס כישורים ומיומנויות הדרכה למדריכי מפמ"ר

קורס כישורים ומיומנויות הדרכה למדריכי מפמ"ר

קורס ייחודי המיועד למדריכי המפמ"ר הארציים בכלל תחומי הדעת

Comments are closed.