תרבות יהודית ישראלית – התוכנית החדשה

תרבות יהודית ישראלית – התוכנית החדשה

הקורס מציע היכרות כוללת עם התכנית החדשה – בתרבות יהודית ישראלית

Comments are closed.