מעצבים למידה

פיתוח הדרכה מכוון, "אמנות בראי ספר תהילים"

מה- Desktop של מפתח ההדרכה

מגמות בפיתוח מקצועי

כשנקראתי ללוות את תהליך הפיתוח וההפעלה של הקורס המקוון "אמנות בראי ספר תהלים" של מיזם התנ"ך 929, עמדו בפניי כמפתח הדרכה מגוון אתגרים: איך יוצרים התנסות של לומדים בקורס מקוון בתחום האמנות? איך יוצרים שפה אחידה בין מומחים מתחומי תוכן שונים בקורס אחד? ואיך כל זה יכול להתקשר לספר תהלים?

בקורס המדובר בחרו ללמוד מורי אמנות מכלל המגזרים. כל אחת מהיחידות עסקה בתחום אמנות שונה (מוסיקה, קולנוע, תיאטרון, מחול ואמנות חזותית), והנחת המוצא היא שכל מורה לאמנות אמנם מכיר היטב את תחומו, אך מאותגר בביצוע משימות מתחום אמנות אחר.

בשל ריבוי התחומים והשונות ביניהם, נקבע מראש שכל יחידה תיכתב על ידי מומחה תוכן נפרד, מהלך שיצר אוסף של יחידות עצמאיות הכוללות הקניה ולמידה שונה וייחודית בכל אחת מהיחידות. בהקשר הזה המשימה שעמדה לנגד עיניי כמפתח הדרכה, התמקדה ביצירת שפה אחידה ומבנה דומה של היחידות אל מול הקו הכללי של הקורס: החל מהגדרת המטרות, הנגשת התוכן, והאינטראקציה עם הלומדים, וכלה ביצירת שפה עיצובית אחידה.

לאור סימני השאלה הרבים והאתגרים השונים שצצו במהלכו, הקורס פותח במודל SAM לפיתוח הדרכה (לפי שיטת Agile eLearning Development Process).

המודל הזה משמש אותנו בקורסים רבים, והוא מאתגר את התפיסה הקונבנציונלית במסלול הפיתוח הלינארי (משלב התכנון עד שלב ההערכה). לפי המודל, לאחר שלב ההכנה ואיסוף המידע, עובר הפיתוח למהלך של "רצוא ושוב", בין תכנון סקירה ועיצוב ההקניה והמשימות, לבין פיתוח, ניתוח והערכה של יחידות הקורס. הכול תוך שמירה "על הדופק" עם עדכון וכיוונון תמידי בהתאם לתוצרים ולמשוב של המשתתפים.sam model

לשם דוגמה, אתייחס ליחידה "תהלים ומוסיקה" בקורס, שכללה היכרות מעמיקה עם אגרון מושגים ומשימת ניתוח מזמורי תהלים. לאחר שגובשה היחידה אצל מומחה התוכן, נדרשתי לחשוב על דרך הנגשת התוכן ללומדים שאינם מגיעים מהתחום. ביחידה יש צורך בידע מקדים וברקע נרחב, ובמקום להלאות את הלומד בקריאת טקסטים מרובים, פותחה לומדה שהנגישה את המידע באופן חווייתי כדי להקל על הקריאה והלמידה. לאחר הפיתוח הראשוני, תוך שמירה על אחידות אל מול שאר היחידות בקורס, ניתן היה להתבונן על המוגמר ולהציף שאלות ואתגרים שבהם הלומד יכול להיתקל. ואז, בשיח חוזר מול מומחה התוכן, הצלחנו לדייק נכון יותר את היחידה ולהתאים אותה מחדש בסביבה המקוונת.

מעבר לתוכן היחידות, עמד בפניי אתגר בעיצוב הסביבה באופן יצירתי המותאם לקהל היעד של הקורס. סביבת למידה אסתטית ויפה מביאה את הלומדים לחשיבה יצירתית – לחשוב וליצור אמנות – כך שגם התצורה הוויזואלית תשרת את תוכני הקורס. כדוגמה לכך בחרתי להציג את התערוכה הווירטואלית שיצרתי, המאגדת תוצרים באמנות חזותית שהועלו על ידי הלומדים.

רבים מהמודלים של פיתוח הדרכה טוענים שלומדים מעורבים בלמידה על ידי שימוש בניסיון וידע קודם. עקרון זה היה נקודת מפתח בקורס זה. מורי אמנות נעזרו בידע שהביאו איתם מתחומי האמנות השונים והצליחו להעמיק בתחומי דעת שאינם מורגלים בהם ובטקסטים עתיקים מתהלים (שחלקם נחשפו אליהם לראשונה), והעניקו נקודת מבט חדשה ומרעננת. כך התקבלה מניפה של תשובות שאתגרה את התחומים והלומדים ויצרה למידת עמיתים מרתקת ומשמעותית.

 לסיכום, לפי ה"אני מאמין" שלי, כל קורס צריך להיות תפור לפי מטרותיו וצרכיו, ואין קורס אחד דומה למשנהו. כל מפתח הדרכה צריך לזכור שמבחינה פוטנציאלית כולנו לומדים ומלמדים. בסביבה שהיא שיתופית באמת, אנחנו יכולים להיות שניהם יחד.

ברוח זו אמר ר' חנינא על פסוק מתהלים:"מכל מלמדי השכלתי" – הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם.

 

יש לכם מה להגיד?

*